+31 10 742 01 07 info@clubjoy.nl

Voorwaarden opleidingen

Voorwaarden ClubJoy opleidingen

Het doet ons goed om te zien dat je geïnteresseerd bent in onze instructor basisopleiding. Hieronder tref je belangrijke informatie aan met betrekking tot de basisopleiding. Wij raden jou aan om deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Heb je na het lezen van de opleidingsvoorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact op met het ClubJoy secretariaat via het telefoonnummer 010 – 7420107 of stuur een e-mail naar info@clubjoy.nl. Wij helpen jou dan graag verder.

 

 1. Aanmelding
 2. Inschrijving voor de instructor basisopleiding is mogelijk op twee manieren:
 • Inschrijving door de fitness- en/of health club waarbij de cursist lesgeeft, of gaat lesgeven. De cursist wordt dan aangemeld door zijn of haar leidinggevende, door middel van toezending van het door ClubJoy beschikbaar gestelde inschrijfformulier.
 • Inschrijving door de cursist zelf. De cursist meldt zich in dat geval rechtstreeks aan bij ClubJoy, zonder tussenkomst van een fitness- en/of health club, door toezending van het door ClubJoy aangereikte inschrijfformulier.
 1. De aanmelding wordt definitief, nadat betaling van het volledige opleidingsbedrag heeft plaatsgevonden.
 2. Betaling van het volledige opleidingsbedrag dient plaats te vinden voorafgaand aan de eerste opleidingsdag.
 3. ClubJoy is gerechtigd deelname te weigeren, indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval neemt ClubJoy te allen tijde contact op met de cursist, dan wel de fitness- en/ of healthclub, uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de eerste opleidingsdag.

 

 1. De opleiding
  1. De instructor basisopleiding bestaat uit vijf volledige cursusdagen, met een minimale duur van zes uur per cursusdag, en één examendag.
  2. De cursist ontvangt voorafgaand aan en tijdens de opleiding het navolgende opleidings­materiaal:
 • De opleidingsmanual (digitaal).
 • Een cd van de desbetreffende programma-uitgave.
 • Outlines van de desbetreffende programma-uitgave.
 • De instructor only video van de desbetreffende programma-uitgave.
  1. Hoewel de basisopleiding drie algemene opleidingsdagen bevat, gericht op essentiële lesgeefvaardigheden, wordt de cursist opgeleid tot instructeur voor één specifiek ClubJoy programma.
  2. De kosten voor het volgen van de instructor basisopleiding bedragen € 399,- per persoon, excl. btw.
  3. Lunch is niet inbegrepen tijdens opleidings- en examendagen. De cursist dient derhalve een eigen lunchpakket mee te nemen.

 

 

 

 1. Locatie
 2. a) De instructor basisopleiding vindt plaats bij M&M The Next te Nijkerk.
 3. b) De opleidingslocatie ligt nabij de uitvalsweg A28 en beschikt over een ruime eigen parkeervoorziening.
 4. c) Contactgegevens opleidingslocatie:

M&M The Next

Henri Nouwenstraat 2

3863 HV Nijkerk

T: 033-2452406

E: info@memthenext.nl

 

 1. Verkorte opleiding
 2. Voor de meer ervaren instructeurs bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een verkorte basisopleiding, mits de instructeur de basiscompetenties van het lesgeven op muziek aantoonbaar beheerst.
 3. De verkorte opleiding duurt drie dagen en is uitdrukkelijk alleen bestemd voor ervaren instructeurs, die reeds één of meerdere groepsfitness georiënteerde opleidingen hebben genoten.
 4. Aanmelding voor de verkorte instructor basisopleiding vindt plaats op dezelfde wijze als aanmelding voor de reguliere opleiding (zie artikel 1 onder a), evenwel onder vermelding van de door de instructeur genoten groepsfitness opleiding(en) en lesgeefervaring.
 5. De opleidingsmanager van ClubJoy bepaalt aan de hand van de op het inschrijfformulier verstrekte gegevens en informatie, of de instructeur in aanmerking komt voor de verkorte opleiding.
 6. De kosten voor het volgen van een verkorte instructor basisopleiding bedragen € 299, – per persoon, excl. btw.

 

 1. Examen
 2. a) Onderdeel van de instructor basisopleiding is één live examen per deelnemend cursist.
 3. b) Na het succesvol afleggen van het live examen, ontvangt de cursist een programma specifiek certificaat, waaruit blijkt dat de cursist de instructor basisopleiding voor het gekozen programma met goed gevolg heeft afgerond.
 4. c) Indien na het afleggen van het examen mocht blijken dat de cursist nog niet beschikt over de basiscompetenties van het lesgeven, dan is de cursist gezakt voor het examen en wordt hij of zij uitgenodigd voor het afleggen van een herexamen. De kosten voor een herexamen bedragen € 49,- per persoon, excl. btw.
 5. d) Het is niet mogelijk een (her)examen af te leggen door middel van toezending van een dvd/video.

 

 1. Afmelding
 2. Deelname aan de instructor basisopleiding kan uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de eerste opleidingsdag kosteloos worden geannuleerd door de cursist, dan wel door de fitness- of health club waarbij de cursist werkzaam is.
 3. Annulering is mogelijk via het e-mailadres info@clubjoy.nl of telefonisch via het telefoonnummer +31 (0)10 – 7420107 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:30 – 16:30 uur).
 4. Wanneer de cursist, zonder tijdige afmelding, niet op de eerste opleidingsdag verschijnt, is het volledige opleidingsbedrag verschuldigd.
 5. De cursist kan – afhankelijk van zijn of haar lesgeefvaardigheden en kennis – op een later tijdstip alsnog instromen in de opleiding. Instromen is mogelijk tot opleidingsdag drie. De cursist dient zich in een dergelijk geval ervan bewust te zijn dat de kans op een herexamen toeneemt, welk risico volledig voor rekening van de cursist komt.
 6. Indien de cursist niet langer kan of wenst deel te nemen aan een opleiding van ClubJoy, dan bestaat de mogelijkheid dat een ander persoon zijn of haar plaats inneemt, mits de eerste opleidingsdag van de desbetreffende opleiding nog niet heeft plaatsgevonden. In een dergelijke situatie dient dit te allen tijde voorafgaand aan de eerste opleidingsdag schriftelijk (via e-mail) te worden gecommuniceerd richting ClubJoy.

 

 1. Opschorting
 2. Indien de cursist om enige reden onverwacht niet kan deelnemen aan de opleiding waarvoor hij of zij is ingeschreven, dan kan de cursist zijn of haar deelname aan de instructor basisopleiding kosteloos opschorten. De cursist kan alsdan deelnemen aan de eerstvolgende opleidingsronde.
 3. Het recht op opschorting van deelname aan de basisopleiding vervalt na zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de cursist oorspronkelijk zou hebben deelgenomen aan zijn of haar eerste opleidingsdag.
 4. Indien de cursist binnen de termijn van zes maanden niet heeft deelgenomen aan de basisopleiding, dan vervalt het recht op deelname, zonder recht op restitutie van de reeds voldane opleidingsgelden.
 5. De cursist kan tot zes maanden na aanvang van de opleiding kosteloos examen afleggen binnen het programma waarvoor hij of zij opleiding heeft genoten.
 6. Indien de cursist na verloop van zes maanden – te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de opleiding – alsnog examen wenst te doen in het desbetreffende programma, dan zijn de kosten voor het doen van een herexamen van toepassing, zijnde €49,- per persoon excl. btw.

    

    

   Contactgegevens

   Telefoon: 010 – 7420107
   (ma t/m do 09:30 – 16:30)

   E: info@clubjoy.nl
   W: www.clubjoy.nl

   Postadres

   ClubJoy
   Linker Rottekade 320
   3031 WB Rotterdam

   Bezoekadres

   (Alleen op afspraak)
   ClubJoy 
   P.C. Staalweg 60
   3721 TJ  Bilthoven

   Administratie

   BTW nummer:
   NL 8118 59927 B 01
   KVK Gooi en Eemland:
   320 95 644